Shoqërimi i prindërve dhe rritjes së fëmijëve të tyre me besim.

Bashkëkohore & rezistente

Produkte moderne, praktike dhe ergonomike, të menduara për mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve.

Shqisor-argëtues

Dizajn, materiale, motive dhe ngjyra që zgjojnë shqisat dhe stimulojnë imagjinatën e fëmijëve.

Aromë Obaïbi, me dizajn të Ora Ïto

Edukues

Obaïbi punon me specialistë të fëmijërisë së hershme për të krijuar një univers që favorizon mësimin dhe zhvillimin e shqisave të fëmijëve, të simbolizuara nga 12 Animobaïbi.

Obaïbi angazhohet në një qasje ndaj progresit në mënyrë që bota të shkojë përpara në shërbim të fëmijës që rritet: ACT FOR KIDS !

Choose language