Çdo fëmijë ka mundësi të jetë aktiv, i përgjegjshëm dhe i lumtur.

Bashkëkohore

Një estetikë në modë që aplikohet mbi ikonat referencë të memories kolektive dhe i lejon çdo fëmije të shprehë shijet dhe identitetin e tij.

Krijuese

Disa produkte kult të frymëzuara nga koleksionistët e objekteve të fëmijërisë, të zhvilluara në partneritet me disenjatorët me famë dhe të arritshme nga një numër i madh klientësh.

Koleksioni i parë i parfumeve Okaïdi, me dizain të Ora Ïto.

Të qëndrueshme dhe inovative

Produkte të dobishme të përshtatshme me nevojat e fëmijës dhe produkte ekskluzive me vlerë të shtuar: rezistente dhe funksionale, argëtuese dhe teknike, ekologjike the të miratuara.

I angazhuar & i përgjegjshëm

Rreth 12 vlera të lidhura me të Drejtat e Fëmijëve, Okaïdi ndërgjegjëson dhe inkurajon fëmijët të jenë aktiv, të përgjegjshëm dhe të lumtur.
Okaïdi është angazhuar në një proces progresiv me qëllim që bota të ecë në shërbim të fëmijës që rritet: ACT FOR KIDS !(Veproni për fëmijët)
Okaïdi është i lidhur me organizata që vendosin edukimin, vlerat e paqes, të hapjes dhe respektit në thelb të projekteve të tyre:

Të bashkosh fëmijët nëpër botë nëpërmjet muzikës.

Mbrojtja e oqeaneve.

Veprimtari në shërbim të brishtësisë së fëmijërisë në botë.

Choose language