Uslovi korišćenja

Direktor izdanja

Eric VANDENDRIESSCHE

Izdavač

Kompanija OKAIDI sa akcijskim kapitalom od 2.928.240 eura, registrovana u Privrednom registru u Lilu pod brojem 398 110 445, sa sedištem  u Bulevaru de Fourmies br. 162, BP 615 – 59061 Roubaix, Francuska
Tel.: 09 69 39 23 90 (poziv po standardnoj tarifi).
PDV broj: PDV za EU korisnike: FR 29 398 110 445
e-mail : service-clients@okaidi.com

Registracija u CNIL

U skladu sa evropskom direktivom br. 94/46/CE od 24. oktobra 1995. godine u vezi sa zaštitom fizičkih lica od obrade ličnih podataka i slobodnim kretanjem podataka, ovaj sajt je registrovan u Nacionalnoj komisiji za informatiku i slobode (CNIL).

Pravo na pristup i izmene

Vaši lični podaci mogu biti predmet automatske obrade. U skladu sa evropskom direktivom br. 94/46/CE od 24. oktobra 1995. imate pravo da pristupite tim informacijama i, ako je potrebno, pravo da ih izmenite, kao i da se usprotivite njihovom čuvanju.  Ako želite da ostvarite ovo svoje pravo, potrebno je da nas kontaktirate na adresu:

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCE

Intelektualna svojina

Ovaj sajt je u celini zaštićen francuskim i međunarodnim zakonima o intelektualnoj svojini.  Sva prava na umnožavanje su zadržana.  Tekstovi u celini koji čine stranice ovog sajta, u skladu sa članom L122-4 zakona o zaštiti intelektualne svojine, ne mogu biti, delimično ili u celini, predmet preuzimanja ili umnožavanja, u bilo kom obliku, bez izričite i prethodne dozvole kompanije OKAIDI.

Host sajt

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny n°430 359 927.

Choose language