Հավատարմության քարտ

Հրատարակչության տնօրեն

Eric VANDENDRIESSCHE

Հրատարակիչ  
OKAIDI փակ բաժնետիրական ընկերություն, 2.928.240, € կապիտալով Առևտրաարդյունաբերական ընկերւթյունների գրանցամատյան,  Լիլ Մետրոպոլ n°398 110 445

Գլխավոր գրասենյակ:  162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – France   Հեռախոս: 09 69 39 23 90 (առանց գերածախսի հեռախոսահամար)
Ավելացված արժեքի հարկի  N°:  ներհամայնքային ավելացված արժեքի հարկի  N°: FR 29 398 110 445                                                                                                           էլեկտրոնային հասցե  service-clients@okaidi.com

Հաշվետվություն ինֆորմատիկայի և ազատության ազգային հանձնաժողովին (CNIL)

Համաձայն 1995 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ֆիզիկական անձանց պաշտպանության N°94/46 CE եվրոպական հրահանգի՝ որը վերաբերվում է անձնական տվյալների մշակմանը և այդ տվյալների ազատ տարածմանը, սույն կայքը հաշվետվություն է ներկայացրել ինֆորմատիկայի և ազատության ազգային հանձնաժողովին (CNIL):

Մատչելիության և սխալների ուղղման իրավունք

Ձեր մասին անձնական տեղեկությունները կարող են ենթակա լինել ավտոմատացված մշակման:                                                                                                                                        Համաձայն 1995 թվականի հոկտեմբերի 24-ի N°94/46 CE  եվրոպական հրահանգի՝ դուք կարող եք օգտվել այդ տեղեկություններին ծանոթանալու իրավունքից, և, հարկ եղած դեպքում, դրանց սխալների ուղղման իրավունքից, ինչպես նաև կարող եք օգտվել դրանց պահպանմանը ընդդիմանալու իրավունքից: Եթե դուք ցանկանում եք օգտվել այդ իրավունքից, ապա կարող եք պարզապես մեզ գրել հետևյալ հասցեով.

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCE

 Հեղինակային իրավունք

Այս կայքի ամբողջականությունը պաշտպանված է  հեղինակային  իրավունքի վերաբերյալ ֆրանսիական և միջազգային օրենսդրությամբ: Բոլոր վերարտադրման իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքի էջերը կազմող ընդհանուր տեքստերի ամբողջականությունը, համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին օրենսգրքի Լ.122-4 հոդվածի, չի կարող ենթակա լինել     որևէ առարկայի վրա վերարտադրման կամ ներկայացման, ամբողջական կամ մասնակի, առանց OKAIDI-ի նախնական և պաշտոնական թույլտվության:

 Կայքի տեղակայման վայրը

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny n°430 359 927.

Choose language