Qanuni məlumatlar

Nəşrin direktoru

Erik VANDENDRİSŞE

Naşir

2.928.240 € sərmayəsi olan, Lil şəhərinin Ticarət və Şirkətlər Reyestrində 398 110 445 nömrəsi ilə qeyd edilmiş OKAIDI SAS (sadələşdirilmiş səhmli şirkət). Baş ofisin ünvanı: 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – Fransa
Tel : 09 69 39 23 90 (əlavə rüsumsuz telefon nömrəsi).
ƏDV nömrəsi : Avropa İttifaqının ƏDV-si : FR 29 398 110 445
e-mail : service-clients@okaidi.com

CNİL-ə (Dövlət İnformatika və Azadlıqlar Komissiyası) məlumat vermə

Hüquqi şəxslərin fərdi məlumatların işlənməsindən və məlumatların sərbəst dövriyyəsindən mühafizə etməklə bağlı Avropa İttifaqının 24 oktyabr 1995-ci il tarixli və 94/46/CE saylı direktivinə uyğun olaraq hazırki internet səhifəsi barəsində Dövlət İnformatika və Azadlıqlar Komissiyasına (CNİL) məlumat verilmişdir.

Giriş hüququ və məlumatların düzəldilməsi hüququ

Sizinlə bağlı məlumatlara avtomatik şəkildə baxıla bilər. Avropa İttifaqının 24 oktyabr 1995-ci il tarixli və 94/46/CE saylı direktivinə uyğun olaraq bu məlumatlara çıxış hüququndan istifadə edə bilərsiniz. Əks təqdirdə məlumatların düzəldilməsi və həmçinin onların saxlanılması hüquqlarından yararlana bilərsiniz. Bu huquqdan istifadə etmək istədiyiniz zaman aşağıdakı ünvana yazaraq bizimlə təmasa keçə bilərsiniz:

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCE

Əqli mülkiyyət

Bu internet səhifəsinin hamısı əqli mülkiyyətlə bağlı fransız və beynəlxalq qanunvericiliklərlə qorunur. Bütün çoxaltma hüquqları qorunur. İnternet səhifəsini təşkil edən mətnlərin hamısı Əqli Mülkiyyət Məcəlləsinin L 122-4-cü maddəsinə uyğun olaraq OKAIDI-nin xüsusi və ilkin icazəsi olmadan heç bir şəkildə qismən və ya tam olaraq təqdim edilə və ya çoxaldıla bilməz.

İnternet səhifəsinin ünvanı

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny n°430 359 927.

Choose language