Pravne napomene

Direktor za izdavaštvo

Eric VANDENDRIESSCHE

Urednik

OKAIDI SAS, sa kapitalom od 2,928.240 €, RCS Lille Métropole br. 398 110 445
Privredno sjedište: 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – Francuska
Telefon : 09 69 39 23 90 (poziv ne podliježe naknadnim doplatama).
Br. PDV-a : PDV Zajednice: FR 29 398 110 445
E-pošta: service-clients@okaidi.com

Izjava prema Nacionalnoj komisiji za informacije i slobodu (CNIL)

U skladu s evropskom direktivom br. 94/46/CE od 24. oktobra 1995. godine, u vezi sa zaštitom fizičkih lica po pitanju postupanja s podacima osobnog karaktera i slobode protoka podataka, ova mrežna stranica podliježe Izjavi prema Nacionalnoj komisiji za informacije i slobodu (CNIL).

Pravo pristupa i vršenja ispravaka

Osobne informacije koje se Vas tiču mogu podlijegati automatiziranom postupanju. U skladu sa evropskom direktivom br. 94/46/CE od 24. oktobra 1995, Vi koristite pravo pristupa tim informacijama i po potrebi pravo na vršenje ispravaka, kao i pravo na protivljenje njihovom čuvanju. Ako želite izvršavati to pravo, dovoljno je da nam se obratite na sljedeću adresu:

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCUSKA

Intelektualna svojina

Cijela ova mrežna stranica pod zaštitom je francuskih i međunarodnih zakonskih propisa koji se odnose na intelektualnu svojinu. Sva prava reprodukcije su zadržana. Ni jedan od tekstova od kojih se mrežne stranice sastoje ne može, u skladu s članom L122-4 Zakona o intelektualnoj svojini, podlijegati nikakvom predstavljanju niti reprodukciji, niti u cjelini niti djelimično, na bilo kom mediju, bez izričitog prethodnog ovlaštenja firme OKAIDI.

Lokacija

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny br. 430 359 927.

Choose language