Правни бележки

Директор на публикация

Eric VANDENDRIESSCHE

Издател

OKAIDI SAS с капитал от 2.928.240 €, RCS Lille Métropole n°398 110 445
Седалище: 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – France
Тел.: 09 69 39 23 90 (обаждане без допълнително таксуване).
№ по ДДС: Вътрешнообщностен № по ДДС: FR 29 398 110 445
имейл: service-clients@okaidi.com

Декларация до CNIL

Съгласно европейската директива n°94/46/CE от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на данни, този сайт е деклариран на Националната комисия за информатика и свободи (CNIL).

Право на достъп и коригиране

Личната информация може да бъде предмет на автоматизирана обработка. Съгласно европейската директива n°94/46/CE от 24 октомври 1995 г., имате право на достъп до тази информация и, когато е приложимо, правото на коригиране, както и правото да се противопоставите на нейното запазване. Ако желаете да упражните това право, просто се свържете с нас на адрес:

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCE

Интелектуална собственост

Сайтът е защитен в неговата цялост от френските и международните закони за интелектуална собственост. Запазени са всички права за възпроизвеждане. Текстът на всички страници в този сайт, съгласно член L122-4 от кодекса за интелектуална собственост, не може да бъде обект на каквото и да е представяне или възпроизвеждане, изцяло или отчасти, на какъвто и да е носител, без изричното предварително разрешение на OKAIDI.

Адрес

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny n°430 359 927.

Choose language