Právní informace

Ředitel pro publikace

Eric VANDENDRIESSCHE

Vydavatel

OKAIDI SAS se základním kapitálem 2 928 240 €, zápis v OR Lille Métropole č. 398 110 445
Sídlo: 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – Francie
Tel.: +33 (0)1 69 39 23 90 (bez dalších poplatků)
DIČ: DPH uvnitř Společenství: FR 29 398 110 445
e-mail: service-clients@okaidi.com

Prohlášení CNIL

V souladu s evropskou směrnicí 94/46/ES z 24. října 1995 související s ochranou osob s ohledem na zpracování osobních údajů a volný pohyb těchto údajů byly tyto webové stránky nahlášeny Národní komisi pro informatiku a svobody (CNIL).

Právo na přístup a opravy

Veškeré osobní informace mohou být zpracovávány automaticky. V souladu s evropskou směrnicí 94/46/ES z 24. října 1995 máte právo na přístup k těmto údajům a v příslušných případech právo na opravy i právo na námitky proti uchovávání těchto údajů. Chcete-li tohoto práva využít, stačí se na nás obrátit na této adrese:

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCIE

Duševní vlastnictví

Celé tyto webové stránky chrání francouzské a mezinárodní zákony související s duševním vlastnictvím. Všechna reprodukční práva vyhrazena. Žádné texty, které tvoří stránky tohoto webu, nemohou být podle článku L122-4 francouzského zákona o duševním vlastnictví bez předchozího souhlasu společnosti OKAIDI předmětem jakékoli reprezentace nebo reprodukce, a to v celku ani z části a bez ohledu na médium.

Hosting

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, OR Bobigny č. 430 359 927.

Choose language