Õiguslik teave

Avaldamise eest vastutav isik

Eric VANDENDRIESSCHE

Väljaandja

OKAIDI SAS omakapitaliga 2 928 240 €, RCS Lille Métropole n°398 110 445
Registreeritud asukoht: 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – France
Tel: 09 69 39 23 90 (tavatariif).
KMKR nr: ühendusesisene KMKR nr: FR 29 398 110 445
e-post: service-clients@okaidi.com

CNIL deklaratsioon

Vastavalt 24. oktoobri 1995. aasta direktiivile 94/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta on käesolev veebisait registreeritud Prantsusmaa andmekaitseasutuses CNIL.

Juurdepääsu- ja parandamise õigus

Teie isikuandmeid võidakse töödelda automaatselt. Vastavalt 24. oktoobri 1995. aasta direktiivile 94/46/EÜ on teil neile andmetele juurdepääsuõigus ja vajaduse korral nende parandamise õigus ning samuti nende säilitamisele vastulause esitamise õigus. Kui soovite neid õigusi kasutada, võtke meiega ühendust aadressil:

OKAIDI SAS – 162 Boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCE

Intellektuaalomandi kaitse

Käesolev veebisait on tervikuna kaitstud Prantsusmaa ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi kaitset puudutavate õigusaktidega. Kõik reprodutseerimisõigused on kaitstud. Vastavalt Prantsuse intellektuaalomandi seaduse artikli L122-4 sätetele on kõikide sellel veebisaidil olevate tekstide osaline või täielik esitamine või reprodutseerimine ükskõik mis kujul või kandjal keelatud ilma OKAIDI eelneva selge nõusolekuta.

Veebimajutus

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny n°430 359 927.

Choose language