Да му се овозможи на секое дете само да одлучува, да биде одговорно и среќно.

СОВРЕМЕНА

Естетски решенија во духот на времето кои се потпираат врз графички референци од колективната меморијата и кои на секое дете му овозможуваат да го искаже својот вкус и идентитет.

КРЕАТИВНА

Култни производи инспирирани од детството, развиени во соработка со реномирани модни креатори и достапни на огромен број луѓе.

Прва колекција на тоалетна вода „Okaïdi“ дизајнирана од Ора Ито

ТРАЈНИ И ИНОВАТИВНИ

Корисни производи приспособени на потребите на детето и ексклузивни производи со додадена вредност: отпорни и функционални, разиграни и технички, еколошки и брендирани.

ВКЛУЧЕНИ И ОДГОВОРНИ

Врз основа на дванаесетте вредности поврзани со правата на детето, „Okaïdi“ ја подига свеста кај децата и ги охрабрува активно да се вклучат во донесувањето одлуки и да бидат одговорни и среќни.
„Okaïdi“ се вклучува во прогресивен пристап според кој светот напредува во служба на детето кое расте: ДА ДЕЛУВАМЕ ЗА ДЕЦАТА!
„Okaïdi“ соработува со организации кои спроведуваат проекти од суштинска важност во областа на образованието, вредностите на мирот, отвореноста и почитта:

Поврзување на децата од сите краеви на светот преку музиката.

Заштита на океаните.v

Да ја заштитиме кревкоста на детството насекаде во светот.

Choose language