Notis undang-undang

KENYATAAN UNDANG-UNDANG WWW.OKAIDI.COM

Pengarah Penerbitan

Eric VANDENDRIESSCHE

Penerbit

OKAIDI SAS au capital de 2.928.240 €, RCS Lille Métropole n°398 110 445
Ibu pejabat : 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – Perancis
No. telefon : 09 69 39 23 90 (panggilan tanpa caj tambahan di Perancis).
n° TVA : TVA intracommunautaire : FR 29 398 110 445
e-mail : service-clients@okaidi.com

Pengisytiharan kepada CNIL

Selaras dengan arahan Eropah no. 94/46/CE bertarikh 24 Oktober 1995 berkaitan dengan perlindungan individu berhubung dengan pemprosesan data bersifat peribadi dan pergerakan bebas data, laman web ini telah membuat pengisytiharan kepada Suruhanjaya Negara Teknologi Maklumat dan Kebebasan (CNIL).

Hak capaian dan pembetulan 

Maklumat nominatif  berkaitan anda boleh dijadikan objek pemprosesan secara automatik. Selaras dengan arahan Eropah no. 94/46/CE bertarikh 24 Oktober 1995, anda berhak mendapat capaian untuk maklumat tersebut dan, jika perlu, berhak untuk pembetulan serta berhak untuk menentang penyimpanan maklumat tersebut. Jika anda ingin menggunakan hak ini, sila menghubungi kami di alamat berikut :

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCE (PERANCIS)

Hak milik intelektual

Keseluruhan laman web ini dilindungi oleh undang-undang Perancis dan antarabangsa yang berkaitan hak milik intelektual. Hak cipta terpelihara. Menurut perkara L122-4 (undang-undang Perancis) berkaitan hak milik intelektual, keseluruhan teks yang membentuk muka-muka laman web tidak boleh dihasilkan semula atau dicetak dalam apa jua bentuk, sama ada keseluruhan mahupun sebahagian daripadanya, tanpa kebenaran tersurat terdahulu daripada OKAIDI.

Pengehosan web

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny n°430 359 927.

Choose language