Informacje prawne

Dyrektor ds. publikacji

Eric VANDENDRIESSCHE

Wydawca

OKAIDI SAS – spółka o kapitale 2 928 240 euro, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek RCS Lille Métropole pod numerem 398 110 445
Siedziba spółki: 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – Francja
Tel.: 09 69 39 23 90 (opłata jak za połączenie lokalne).
Nr VAT: VAT EU: FR 29 398 110 445
E-mail: service-clients@okaidi.com

Zgłoszenie w CNIL

Zgodnie z Dyrektywą europejską nr 94/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, niniejsza witryna została zgłoszona do francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL).

Prawo dostępu do danych i ich poprawiania

Informacje imienne dotyczące użytkowników mogą być przetwarzane automatycznie. Zgodnie z Dyrektywą europejską nr 94/46/WE z dnia 24 października 1995 r., użytkownicy mają prawo dostępu do tych informacji i – ewentualnie – ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu co do ich przechowywania. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, powinien się z nami skontaktować, pisząc na adres:

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – France

Własność intelektualna

Cała witryna jest chroniona przepisami ustaw francuskich i międzynarodowych w zakresie własności intelektualnej. Wszelkie prawa do powielania są zastrzeżone. Zgodnie z art. L122-4 francuskiego Kodeksu własności intelektualnej żaden z tekstów znajdujących się na stronach tej witryny nie może być przedmiotem jakiegokolwiek przedstawiania czy powielania, ani w całości ani w części, na żadnym nośniku, bez uzyskania wcześniej wyraźnego zezwolenia OKAIDI.

Hosting

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, Rejestr Handlowy i Spółek RCS Bobigny nr 430 359 927.

Choose language